Загальна інформація

Опис навчальної дисципліни

Навчальна дисципліна спрямована на вивчення основ практичного застосування популярної мови для проведення економічних досліджень R. У процесі вивчення курсу розглядаються теми, що стосуються теоретичних основ та практичної реалізації алгоритмів завантаження, підготовки та обробки економічних даних.

Місце навчальної дисципліни у підготовці здобувачів: програмні результати дисципліни використовуються під час вивчення таких навчальних дисциплін: «Алгоритми та структури даних», «Прикладне математичне моделювання в програмуванні». Закріплення на практиці здобутих програмних результатів відбувається під час проходження Навчальної практики з курсу «Економіко-математичне моделювання».

Мета навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни – формуванням у студентів теоретичних знань та практичних навичок використання мови програмування R для роботи з даними та базовими структурами мови (типи даних, розгалуження, цикли, функції).

Додаткові навчальні матеріали

Паралельно з вивченням матеріалів даного підручника важливо виконати завдання курсів з сервісу :


Курс створено у межах проекту “Підготовка, обробка та ефективне використання даних для наукових досліджень (на основі R)”, що підтримує Європейський союз за програмою House of Europe.


* Усі логотипи належать їх власникам.